CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction design aesthetics

Lars Hallnäs (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Aesthetic approaches to human-computer interaction - Proceedings of the NordiCHI2004 workshop, Olav W. Bertelsen, Marianne G. Petersen, Sören Pold (eds.) (ISSN 0105-8517). DAIMI PB-572, (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 12104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Estetik

Chalmers infrastruktur