CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of diversity gain and radiation efficiency of the Eleven antenna by using different measurement techniques in Etech project

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; S Pivnenko ; T. Laitinen ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner)
EuCAP 2010 Fourth European Conference on Antennas and Propagation, Barcelona, 12-16 April 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents measurement results of diversity gain and radiation efficiency by using three different measurement techniques: reverberation chamber, spherical near-field anechoic chamber, and multi-probe anechoic chamber. The results are measured over a large 2–8 GHz bandwidth which was possible by using the decade bandwidth Eleven antenna as a two-port diversity antenna.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-04-30. Senast ändrad 2013-08-20.
CPL Pubid: 121037

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur