CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smart Textiles - what for and why?

Lars Hallnäs (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)) ; Lena Berglin ; Marion Ellwanger ; Linda Worbin ; Margareta Zetterblom
The Nordic Textile Journal (ISSN 1404-2487). (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 12102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Estetik

Chalmers infrastruktur