CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concerning design

Lars Hallnäs (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)) ; Marcus Bergman ; Simonetta Carbonaro ; Clemens Thornquist
: External organization, 2005. ISBN: 91-975576-0-9.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 12100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Estetik

Chalmers infrastruktur