CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fictitious domain finite element methods using cut elements: II. A stabilized Nitsche method

Erik Burman ; Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-04-30.
CPL Pubid: 120983

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:25