CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kapacitetsreglering av bergvärmepump

Fredrik Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
4:e eff-Sys-dagen (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: pump, efficiency, heat pump, capacity, control, heating system, VSD, GSHP, SPF, COP



Denna post skapades 2006-01-24.
CPL Pubid: 12096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur