CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feed-forward in temperature control of buildings

Bertil Thomas (Institutionen för signaler och system) ; Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energy and Buildings Vol. 37 (2005), p. 755-761.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: neural network, intelligent building, predictive climate controlDenna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 12091

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur