CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordinating the Early Commercialization of General Purpose Technologies - The Case of Mobile Data Communications

Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Innovation: Management, Policy & Practice, Vol. 7 (2005), 1, p. 39.60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur