CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Response Diagnoses for Transformer Windings

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; B. Holmgren ; M. Koch ; A. Kuechler ; R. Kutzner ; J Lapworth ; D. Linhjell ; S. Tenbohlen ; P Werelius
ELECTRA (1286-1146). Vol. 249 (2010), April 2010, p. 64-71.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-04-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 120811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur