CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The economic and institutional rationale of PV subsidies

Björn A. Sandén (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Solar Energy Vol. 78 (2005), p. 137-146.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: learning curve, experience curve, photovoltaics, solar cells, economic efficiency, policy, energy, climate, positive returnsDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12080

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur