CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the issue of subjective data: Experiences from a small-scale field operational test

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Conference Proceedings of the European Conference on Human Centred Design for Intelligent Transport System p. 345-354. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: data collection method, subjective data, field operational test, trafficDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-04-29. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 120769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Övrig annan teknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur