CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

World-to-chip interconnects for efficient loading of genomic DNA into microfluidic channels

Ulf Södervall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Johan Karl Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Journal of Micromechanics and Microengineering (0960-1317). Vol. 19 (2009), 10,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-27. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 120585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur