CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolhydrater

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 31 s.
[Rapport]

Den senaste tidens omvälvande rön om de biokemiska kopplingarna mellan livsmedelsval och hälsa har ett stort allmänintresse. Här ges en översikt av kolhydraternas roll med betoning på kopplingar till blodsockereffekter (fulltext). Därefter betygsätts och jämförs olika varianter av centrala livsmedel (delarbeten).

Nyckelord: socker, stärkelse, blodsocker, glukos, GI, bröd, potatis


Fulltextlänken går till en rapport som ger en något uppdaterad version av grunderna från detta kurshäfte.Denna post skapades 2006-11-30. Senast ändrad 2010-11-02.
CPL Pubid: 12058

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Välj bröd rätt!


Välj potatis rätt!