CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design Thinking - Not! A study on the perception and use of industrial design in Swedish SMEs

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceedings from the 17th International Product Development Conference, Murcia, June 13-15, 2010 p. 1-24. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: industrial design, design maturity, design thinking, small and medium sized companies, product developmentDenna post skapades 2010-04-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 120545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur