CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to the “Comment on ‘New interpretation of the CH stretching vibrations in imidazolium-based ionic liquids’ ”

Jean-Claude Lassegues ; J. Grondin ; D. Cavagnat ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry A (1089-5639). Vol. 114 (2010), 1, p. 687-688.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-27. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 120504

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur