CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement methods: Vibrational Properties: Raman & Infrared

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Encyclopedia of Electrochemical Power Sources p. 802-812. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-04-27. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 120500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur