CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antioxidanter och Fetter

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 55 s.
[Bok]

Nyckelord: kostfetter, karotenoider, flavonoider, frukt, grönsaker


Inom projekt för Cancer- och Allergifonden har delar av innehållet i boken vidareutvecklats och nätpublicerats i separata rapporter. Länkar ges i fulltexten.Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2010-10-27.
CPL Pubid: 12049

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur