CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct Observation of Heterogeneous Photochemistry on Aggregated Ag Nanocrystals Using Raman Spectroscopy: The Case of Photoinduced Degradation of Aromatic Amino Acids

Jerk Bjerneld (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Fredrik Svedberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry A Vol. 108 (2004), 19, p. 4187-4193.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur