CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved process efficiency by pre-treatment of chips?

Fredrik Lundqvist ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Anders Eliasson ; Per Tomani ; Rickard Wadsborn
SPCI International Conference, Stockholm, Sweden, June 2005 p. pp. 5. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur