CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aero Acoustic Investigation of an Open Cavity at Low Mach Number

Johan Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Magnus Olsson ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik)
AIAA Journal Vol. 42 (2004), 12, p. 2462--2473.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12037

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur