CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eco-labels and electric monks

Roland Clift ; Rosalind Malcolm ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Lucy Connell ; Gareth Rice
Journal of Industrial Ecology (ISSN 1088-1980). Vol. 9 (2005), 3, p. 4-7.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12036

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur