CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Association between genetic variation at the ADAMTS13 locus and ischemic stroke

Ellen Hanson ; Katarina Jood ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Christian Blomstrand ; Christina Jern
11th lnternational Meeting on Human Genome Variation and Complex Genome Analysis, Tallinn, Estland 2009 (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-04-26. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 120359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur