CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relaxations of hydrogen bonded liquids confined in two dimensional vermiculite clay

S. Cerveny ; Johan Mattsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
J.ournal of Physical Chemistry B Vol. 108 (2004), p. 11596.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12035

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur