CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Network-based Dynamics: Does Linux Represent a real competitor to Microsoft?

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Demands, Markets, Users and Innovation (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 120318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur