CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using evolutionary theory to define systems of Innovation

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Systems of Innovation - Technology, Institutions and Organizations p. 200-222. (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-04-23.
CPL Pubid: 120313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur