CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coevolution of cognitive and Institutional Environments in Biotechnology

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Knowledge, technology transfer and forecasting p. 66-70. (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-04-23.
CPL Pubid: 120312

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur