CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Japanese Institutions Supporting Innovation

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Institutional Development and Change: Theory and Emperical Findings p. 199-226. (1993)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 120310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur