CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How do national systems of Innovation Differ?

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Rethinking Economics p. 117-137. (1991)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 120309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur