CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the relationship between the evolution of technological firms and their knowledge development regimes

Johan Brink ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Journal of electronic science and technology of China Vol. 4 (2006), 4, p. 289-299.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2013-01-24.
CPL Pubid: 120307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur