CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moving to commercialization

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Kunglig skogs- och lantbruksakademins Tidskrift Vol. 136 (1997), 20,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 120304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur