CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technologies embedded in Nations? Genetic Engineering and Technological Change in National Systems of Innovation

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
The Journal of Socio-Economics Vol. 22 (1993), 4, p. 353-377.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 120300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur