CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A survey of methods for classification of gene expression data using evolutionary algorithms

Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Zoltan Szallasi
Expert Review of Molecular Diagnostics Vol. 6 (2006), 1, p. 101-110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 12030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur