CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Historical development of Technology and Society: Surplus of Labour and of Production

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Interdisciplinary Science Reviews Vol. 16 (1990), 2, p. 111-113.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-23.
CPL Pubid: 120295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur