CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technological Devlopment and Society: Surplus of Labour and of Production in Polhem

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Tidskrift för Teknikhistoria Vol. 8 (1990), 2, p. 124-131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 120293

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur