CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Högteknologiska produkter och produktivitet i Svensk industri

Forskning, teknikspridning och produktivitet

C Edquist ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
1991. - 24 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 120288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur