CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systems of Innovation: Growth, Competitiveness, and Emplyment

C Edquist ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
(2000)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2010-04-23. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 120284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur