CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TiO2 nano-particles in polymer electrolytes: surface interactions

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 170 (2004), 1-2, p. 73-78.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 12025

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur