CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of Initial Conditions in Establishing Asymptotic Flow Behavior

William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
AIAA Journal Vol. 42 (2004), 3, p. 438-446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur