CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural properties determining the ionic conductivity of CsI-doped AgPO3 glasses

Christian Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; C. Meneghini ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 69 (2004), p. 224209.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur