CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of the Utility Function Method for Behavioral Organization in a Locomotion Task

Jimmy Pettersson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik)
IEEE Transactions on Evolutionary Computation Vol. 9 (2005), 5, p. 506-521.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 12021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur