CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of Standard Cell Pin Placement on Routing Regularity of HPM Architectures

Affaq Qamar (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Kasyab P. Subramaniyan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Swedish System-on-Chip Conference (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-04-21. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 120181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur