CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving the prediction of the clinical outcome of breast cancer using evolutionary algorithms

Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Zoltan Szallasi
Soft Computing Vol. 10 (2006), 4, p. 338-345.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 12016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur