CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise-robust pitch synchronous feature extraction algorithm

Samuel Kim ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Hong-Goo Kang ; Dae-Hee Youn
Eurospeech 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 12013

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur