CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance analysis of beam forming using an approximate mutual coupling model

Maria Lanne (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Lars Josefsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
4th European Workshop on Conformal Antennas (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12011

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Phased array calibration and beamforming using signal processing