CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Specification of a Batch Plant using Process Algebra and Petri Nets

Petter Falkman (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Michael Tittus
Proc. of the IEEE Conference on Automation Science and Engineering (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12010

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur