CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Closed Loop Approach to Tank Reactor Model Simplification

Veronica Olesen (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Proceedings of the 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: {Non-Ideally, Stirred, Tank, Reactor}, {Compartmental, Model}, {Sensitivity, Functions}, {Model, Simplification}Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 12008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur