CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New-adaptive frame-expansion-based packet video coding for erasure channels

Andrew Backhouse (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proceeding, IEEE international conference on Multimedia and Expo. , 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur