CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysing Business Interaction

David Ford ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; Ivan Snehota ; Alexandra Waluszewski
IMP Journal (0809-7259). Vol. 7 (2010), 1, p. 82-103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-19. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 120048

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur