CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two New Approaches For Channel Prediction Based On Sinusoidal

Ming Chen (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; T. Ekman ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. of IEEE Workshop on Statistical Signal, Bordeaux, France (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12004

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Radio Channel Prediction Based on Parametric Modeling