CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing dynamics in corporate networks

Mike Danilovic ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Proceedings of the 17th International Annual EurOMA Conference (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Corporate network, supplier collaboration, Design Structure MatrixDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-04-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 120033

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur